Geir Voldsund
Mobil: 481 79 161
E-post: geir.voldsund@helgelandrevisjon.no

Lars Kverneng
Mobil: 481 65 587
E-post: lars.kverneng@helgelandrevisjon.no

Tonje Kristin Olsen
Mobil: 948 68 240
E-post: tonje.olsen@helgelandrevisjon.no

Vegard Strand Bromseth
Mobil: 958 35 773
E-post: vegard.bromseth@helgelandrevisjon.no

Ståle Kristiansen
Mobil: 952 60 828
E-post: stale.kristiansen@helgelandrevisjon.no

Vibeke Martine Olsen
Mobil: 952 60 996
E-post: vibeke.olsen@helgelandrevisjon.no

Renate Helen Bjørhusdal
Mobil: 994 19 207
E-post: renate.bjorhusdal@helgelandrevisjon.no