Revisjon

Ved lovpålagt revisjon av årsregnskap skal revisor utføre revisjonshandlinger for å kunne danne seg en mening om regnskapet. Vårt mål er i tillegg å tilføre verdi utover revisjonsberetningen. Ved å kvalitetssikre interne rutiner og regnskapsprosessen vil vi bidra til at regnskapet kan brukes som et styringsverktøy for bedriften.

Årsoppgjør og skattemelding

Vi bistår med effektiv utarbeidelse av årsregnskap med noter, ligningspapirer, aksjonærregisteroppgaver m.v.

Rådgivningstjenester og annen bistand

I tillegg til lovbestemt revisjon og teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og selvangivelse, kan vi blant annet bistå med:

  • Etablering og avvikling av selskaper
  • Kapitalforhøyelser og nedsettelser
  • Fusjon, fisjon og omdanning av virksomhet
  • Forenklet revisorkontroll
  • Revisjon av deler av regnskap
  • Rådgivning innen skatt og avgift
  • Andre attestasjoner og bekreftelser knyttet til prosjektregnskap, refusjonsordninger, skattefunn o.l.

Helgeland Revisjon AS er et kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon og økonomisk rådgivning for små- og mellomstore bedrifter på Helgeland.